ΤΡΙ.ΕΝΑ Πολιτισμού

Η «ΤΡΙ.ΕΝΑ πολιτισμού» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτισμού, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Καθένας από τους ιδρυτές-μέλη δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στον τομέα του θεάτρου, της παραγωγής θεατρικών παραστάσεων, της φωτογραφίας, της συγγραφής και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης στη διαδικασία επανένταξης και ενδυνάμωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα, έχουν ενεργό δράση στο κοινωφελές και φιλανθρωπικό έργο της πόλης, στοχεύουν στην εξυπηρέτηση, διάδοση, προαγωγή, ανάπτυξη και ουσιαστική προβολή της τέχνης και του πολιτισμού, του τουρισμού, της επιστήμης και της οικολογίας σε όλες τις μορφές της σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο σκοπός της εταιρίας είναι μη κερδοσκοπικός, αμιγώς πολιτιστικός, ενημερωτικός, εκπαιδευτικός και κύριο εργαλείο της είναι η ανάπτυξη συνεργασιών και συμμαχιών στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων των ανθρώπων του πολιτισμού, την επικοινώνηση έργου και ανάπτυξη κοινού, τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη του πολιτισμού, τη βιωσιμότητα των δράσεων, των οργανισμών και των δημιουργών.

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτισμού