Προγράμματα/Συνεργασίες

«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για την Τέχνη στη φυλακή «ALL2GATHER»

Πρόκριση / Έγκριση πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος «ACTIVE CITIZENS FUND» στην Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός  ΕΟΧ  2014 – 2021 και στο πλαίσιο του καλέσματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για την Τέχνη στη φυλακή «ALL2GATHER» έρχεται να καλύψει την ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας ενός δικτύου/αρχείου καλλιτεχνικών και ανθρωπιστικών δράσεων και πρωτοβουλιών που λαμβάνουν χώρα εντός κι εκτός των φυλακών, στο πλαίσιο των ΣΔΕ ή άλλης υποστηρικτικής δομής, υπό μορφή άτυπης εκπαίδευσης ή εθελοντικών προγραμμάτων, αλλά και στη διαδικασία επανένταξης. Μέχρι σήμερα δεν τηρείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή άλλους φορείς αντίστοιχο αρχείο που να καταγράφει, αρχειοθετεί, μελετά, αξιολογεί, αξιοποιεί τα έργα και τις δράσεις, ούτε έχει συσταθεί αντίστοιχο δίκτυο σύνδεσης και ενδυνάμωσης των φορέων που συμμετέχουν. Θα στηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα συγκεντρώνονται, αναρτώνται και επικαιροποιούνται οι δράσεις με στόχο την επικοινωνία, συνέργεια και διάδραση των φορέων καθώς και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και αλλαγή της στερεοτυπικής εικόνας απέναντι στην ευπαθή ομάδα των φυλακισμένων και αποφυλακιζόμενων. Θα γίνει χαρτογράφηση, καταγραφή και κατάθεση όλων των δράσεων, ανανέωση, ενημέρωση και διασύνδεση των ομάδων/στόχων. Ειδικότερα θα επισφραγιστούν οι ήδη υπάρχουσες συνέργειες του φορέα και του εταίρου με τις ομάδες, τα ΣΔΕ – Δ.ΙΕΚ και Κατ/ματα Κράτησης Νέων σε όλη την επικράτεια, με εθελοντικές ομάδες που έχουν ήδη ή επιθυμούν την παραγωγή καλλιτεχνικών δράσεων, τα Κατ/ματα Κράτησης των Δωρήτριων Χωρών Ισλανδίας και Νορβηγίας, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, τον European Prison Education Association (EPEA) και τους Φορείς ΕΠΑΝΟΔΟΣ και ΚΕΜΕ. Η υλοποίησή του θα ξεκινήσει εντός του 2022 και αφορά στη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου/αρχείου καλλιτεχνικών και ανθρωπιστικών δράσεων και πρωτοβουλιών που λαμβάνουν χώρα εντός κι εκτός των φυλακών, στο πλαίσιο των ΣΔΕ ή άλλης υποστηρικτικής δομής, υπό μορφή άτυπης εκπαίδευσης ή εθελοντικών προγραμμάτων, αλλά και στη διαδικασία επανένταξης.

Στόχοι-Άμεσα Επωφελούμενοι από τη Δημιουργία Δικτύου:

Ομάδες= Σύλλογος ΔΙΕΞΟΔΟΣ για την επανένταξη, ΔΙΚΤΥΟ για την εκπαίδευση και τον Πολιτισμό στις φυλακές ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ, ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ & ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

12 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και 3 Δημόσια ΙΕΚ που λειτουργούν εντός των καταστημάτων κράτησης στις περιοχές Διαβατά Θεσνίκης, Τρίκαλα, Λάρισα, Γρεβενά, Νιγρίτα Σερρών, Ελεώνα Θήβας, Δομοκό, Αγ. Στέφανο Πάτρας, Χανιά, Κορυδαλλό, Μαλανδρίνο Φωκίδας, Κέρκυρας, Κασσάνδρας, Αυλώνα Αττικής, και τους εκπαιδευτικούς τους σε σχέση με τις αντίστοιχες δράσης πολιτισμού.

Καταστήματα Κράτησης Νέων σε Αυλώνα, Βόλο, Κασσαβέτεια και Κόρινθο.

Ειδικά Καταστήματα Αγιάς και Τίρυνθας.

– Εθελοντικές ομάδες που έχουν ήδη ή επιθυμούν να συνεισφέρουν στην παραγωγή καλλιτεχνικών δράσεων. Έχει ήδη γίνει μια πρώτη έρευνα που αριθμεί 15 ομάδες και θα προστεθούν κι άλλες.

Έρευνα και διασύνδεση με τα Κ.Κ των Δωρήτριων Χωρών Ισλανδία (Akureyri, Hólmsheiði, Kvíabryggju, Sogni, Litla-Hraun)  και Νορβηγία (Haldan, Bastoy, Ullersmo, Oslo – «Internet for Inmates») για την καταγραφή των αντίστοιχων δράσεων – προγραμμάτων.

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (Αριστοτέλειο, ΕΚΠΑ, ΕΑΠ, Δυτ.Μακεδονίας, Πάντειο, Πελλοπονήσου, Θεσσαλίας, Κομοτηνής) με την κατάθεση εργασιών και ακαδημαϊκών ερευνών που σχετίζονται με το αντικείμενο.

European Prison Education Association (EPEA) που στόχο έχει την προώθηση της εκπαίδευση στις φυλακές και τη δικτύωση με άλλους φορείς.

– Φορείς ΕΠΑΝΟΔΟΥ και ΚΕΜΕ.

Στόχος είναι η ορατότητα και η δικτύωση όλων αυτών των επιμέρους προσπαθειών που κάθε μία και όλες μαζί έχουν τεράστιο κοινωνικό και εκπαιδευτικό αντίκτυπο.

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτισμού