ΤΡΙ.ΕΝΑ πολιτισμού

Η «ΤΡΙ.ΕΝΑ πολιτισμού» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτισμού, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Καθένας από τους ιδρυτές-μέλη δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στον τομέα του θεάτρου, της παραγωγής θεατρικών παραστάσεων, της φωτογραφίας, της συγγραφής και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης στη διαδικασία επανένταξης και ενδυνάμωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτισμού